Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY, EWIDENCJE W SP NR1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM

 1. księgi arkuszy ocen;
 2. księgi ewidencji dzieci;
 3. księgi uczniów;
 4. księgi inwentarzowe;
 5. księga kontroli zewnętrznej;
 6. protokoły rad pedagogicznych;
 7. rejestr wydanych decyzji w sprawie odroczenia;
 8. rejestr wydanych świadectw;
 9. rejestr aktów nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego;
 10. rejestr wydanych legitymacji;
 11. rejestr wydanych kart rowerowych;
 12. rejestr wydawanych zaświadczeń dla uczniów i pracowników;
 13. rejestr uchwał rady pedagogicznej;
 14. rejestr wypadków uczniów i pracowników;
 15. rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej;
 16. rejestr faktur;
 17. ewidencja środków trwałych;
 18. ewidencja czasu pracy;
 19. ewidencja akt osobowych;
 20. ewidencja uczniów z obwodów;
 21. ewidencja ruchu uczniów;
 22. ewidencja egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych;
 23. ewidencja zwolnień uczniów z zajęć wychowania fizycznego;
 24. ewidencja przeprowadzonych sprawdzianów uczniów kl. VI;
 25. ewidencja przeprowadzonych sprawdzianów uczniów kl. VIII;
 26. ewidencja odznaczeń i nagród państwowych, resortowych i Dyrektora SP1;
 27. ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków;
 28. ewidencja odzieży i obuwia roboczego.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego